Sanitiser Liquid Clean Pro

- 100 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 5 l

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością metodą zanurzeniową. Wykazuje działanie biobójcze oraz bójcze wobec norowirusa. Nie wymaga wody. Płyn czyszczący na bazie alkoholu. Dezynfekuje, działa bakteriobójczo i wirusobójczo. Wysoce skuteczny w zapobieganiu rozwoju mikroorganizmów.

Sposób użycia:
Higieniczna dezynfekcja rąk: nanieść produkt w ilości 6ml produktu na czyste i suche ręce, rozetrzeć i pozostawić na 60 sekund.
Dezynfekcja powierzchni niemających kontaktu z żywnością metodą zanurzeniową: zanurzyć w produkcie powierzchnie wstępnie oczyszczone i pozostawić na 60 sekund.

Grupa produktowa:
Kategoria I grupa 1 i Kategoria I grupa 2

Postać użytkowa i przeznaczenie:
Płyn – dezynfekcja dłoni i powierzchni użytkowych.

Pierwsza pomoc:
Kontakt ze skórą: w przypadku podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
Kontakt z oczami: przepłukać oczy duża ilością wody, w przypadku podrażnienia skontaktować się z lekarzem.
Spożycie: Przepłukać usta wodą, wypić małymi łykami dużą ilość zimnej wody, nie powodować wymiotów, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
Wystąpienie uczulenia: uniemożliwić kontakt z preparatem, skontaktować się z lekarzem.

Nie stwierdzono bezpośrednich i pośrednich ubocznych skutków stosowania. W przypadku rozlania, spłukać dużą ilością wody. Odpady produktu, opakowanie i odpad opakowaniowy po produkcie potraktować jako odpad komunalny i przeznaczyć do unieszkodliwienia.

Sposób aplikacji:

Ok. 3 ml żelu (połowa łyżeczki do herbaty) nanieść na ręce, rozsmarować i odczekać 30 sekund. Czynność powtórzyć. Nie wymaga spłukiwania, wystarczy odczekać aż odparują lotne składniki. Okres od zastosowania do uzyskania skutku biobójczego to 60 sekund. Trzymać z dala od dzieci.

− art. 99_5082_xxx* (*xxx - pojemność płynu)