Centymetr

Centymetr krawiecki o długości 150 cm.

Dwustronny z miarami rozpoczynającymi się po przeciwległych końcach.